معلم

آنگاه که بر تخته سیاه کلاس الفبای مهر می نگاری محبت را بخش می کنی و عشق را صدا می کشی فر شتگان خدا به تماشایت نشسته اند.

روزت مبارک!

/ 2 نظر / 127 بازدید
mobina

goooooooooooooooooood

mobina

goooooooooooooooooood