رنگین پوست

این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵ شده .
توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی داره:

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم
وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم
و تو، آدم سفید
وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای
وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی
و وقتی می میری، خاکستری ای
و تو به من میگی رنگین پوست؟ {-125-}

/ 3 نظر / 11 بازدید
sara

فوق العاده بود!!!![تایید][تایید]

پریسا

واقعا شعر قشنگیه.[تایید]