/ 6 نظر / 15 بازدید
هالو هفت شنبه

[گل]

سارا

آپم

دریانیکو

یادمون باشه ماهم یه روز پیر میشیم[متفکر]

هزاران گنج(شیوا)

این مطلبت خیلی زیبا بود دوست عزیزم اشک تو چشام جمع شد[دست][دست][دست][قلب]به منم سربزن[چشمک]

هزاران گنج(شیوا)

این مطلبت خیلی زیبا بود دوست عزیزم اشک تو چشام جمع شد[دست][دست][دست][قلب]به منم سربزن[چشمک]