/ 5 نظر / 12 بازدید
mahzad

بسیار عارفانه و زیبا! خیلی ازش لذت بردم خیلی کوتاه بود اما مضمونش من رو دیوونه ی خودش کرد[لبخند]

mahzad

بسیار عارفانه و زیبا! خیلی ازش لذت بردم خیلی کوتاه بود اما مضمونش من رو دیوونه ی خودش کرد[لبخند]

دریانیکو

کاش لیاقت دوستی با خدا رو خودش بهمون عنایت کنه[فرشته]

زهرا

[نیشخند][قهقهه][شرمنده]