طریقه سپری شدن روزهای هفته!!!

شنبـــــــــــــــــــــــــــــــــ…..ـــــــــــــــــــــــــــه

یکـــشنبـــــــــــــــــــــــــــ…..ـــــــــــــــــــــــــــه

دوشنبــــــــــــــــــــــــــــــ…..ـــــــــــــــــــــــــــه

ســه شنبــــــــــــــــــــــــــ…..ـــــــــــــــــــــــــــه

چهارشنبـــــــــــــــــــــــــــ…..ـــــــــــــــــــــــــــه

پنجشنبه.جمعه !!!

/ 5 نظر / 12 بازدید
پریسا

آی گفتی،از روز شنبه تا چهار شنبه اندازه یه ماه طول میکشه ولی اون دو روز رو انگار دنبالشونن[قلب]

saba.h

[گریه][تعجب][گریه][تعجب][گریه][تعجب][گریه]

bahare

واقعا راست گفتی[تایید]

bahare

واقعا راست گفتی[تایید]