خوب ها!

 

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم، سخت ها را میخواهیم.

غافل ازینکه خوب ها آسان می آیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند...

/ 0 نظر / 11 بازدید