بعضی ها

بعضی‌ ها حمال کتابند!
بعضی‌ ها بقال کتابند!
بعضی‌ ها انباردار کتابند!
بعضی‌ ها کلکسیونر کتابند!


بعضی‌ ها قیمتشان به لباسشان است ، بعضی ها به کیفشان و بعضی ها به کارشان!
بعضی‌ ها اصلا‏ قیمتی ندارند!
بعضی‌ ها به درد آلبوم میخورند!
بعضی‌ ها را باید قاب گرفت!
بعضی‌ ها را باید بایگانی کرد!
بعضی‌ ها را باید به آب انداخت!
بعضی‌ ها هزار لایه دارند!
بعضی‌ ها ارزششان به حساب بانکی‌ شان است!
بعضی‌ ها همرنگـــ جماعت میشوند ولی هم فکر جماعت نه!
بعضی‌ ها را همیشه در بانکـــ ها می‌بینی یا در بنگاه‌ ها!
بعضی‌ ها در حسرت پول همیشه مریضند!
بعضی‌ ها برای حفظ پول همیشه بی‌ خوابند!
بعضی‌ ها برای دیدن پول همیشه میخوابند!
بعضی‌ ها برای پول همه کاره میشوند!
بعضی‌ ها نان نامشان را میخورند!
بعضی‌ ها نان جوانیشان را میخورند!
بعضی‌ ها نان موی سفیدشان را میخورند!
بعضی‌ ها نان پدرانشان را میخورند!
بعضی‌ ها نان خشکـــ و خالی میخورند!
بعضی‌ ها اصلا نان نمیخورند!


بعضی‌ ها با گلها صحبت میکنند!
بعضی‌ ها با ستاره‌ ها رابطه دارند!
بعضی ها صدای آب را ترجمه میکنند!
بعضی ها صدای ملائکـــ را میشنوند!
بعضی ها صدای دل خود را هم نمیشنوند!


بعضی ها حتی زحمت فکر کردن را به خود نمیدهند!
بعضی ها در تلاشند که بی‌ تفاوت باشند!


بعضی ها فکر میکنند چون صدایشان از بقیه بلندتر است ، حق با آنهاست!


بعضی ها برای سیگار کشیدنشان همه جا را ملکـــ خصوصی خود میدانند!


بعضی ها فکر میکنند پول مغز می‌ آورد و بی پولی بی مغزی!

بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت ، عمری زجر میکشند!
بعضی ها ابتذال را با روشنفکری اشتباه میگیرند!


بعضی ها از شاعران برای ماندگار شدن چه زجرها که نمیکشند!


بعضی ها یکـــ درجه تند زندگی میکنند ، بعضی‌ ها یکـــ درجه کند!


بعضی ها حتی در تابستان هم سرما میخورند!


بعضی ها در تمام زندگی‌ شان نقش بازی میکنند!


بعضی ها فاصله پیوندشان مانند پل است ، بعضی ها مانند طناب و بعضی ها مانند نخ!
بعضی ها دنیایشان به اندازۀ یکـــ محله است ، بعضی ها به اندازۀ یکـــ شهر!
بعضی ها به اندازه کرۀ زمین و بعضی ها به وسعت کل هستی!
بعضی ها به پز میگویند پرستیژ!


بعضی ها خیلی جورهای مختلف هستند!


شما چطور؟ آیا شما هم از این بعضی ها هستید؟؟؟

/ 4 نظر / 13 بازدید
مهدی

مغز رو کلمه بعضی ها هنگ کرده... بعضی ها ... بعضی ها ... بعضی ها...[تایید]

الهام

متن خیلی خیلی خیلی زیاد زیبایی بود [گل]