معمای بسیار جالب پنج کلاه و سه نفر (تست هوش )

در یک اتاق تاریک سه کلاه قرمز و دو کلاه آبی قرار داده ایم دو نفر بینا و یک نفر نابینا وارد میشوند و هر کدام یک کلاه بر میدارند و از اتاق خارج میشوند چون اتاق تاریک بوده است دو نفر که بینا بودند مثل فرد نابینا قادر به تشخیص رنگ کلاه خود نبوده اند بیرون اتاق هر کدوم به کلاه نفر دیگری نگاه میکند و در باره رنگ کلاه روی سر خودشون قضاوت میکنند.............
بینای اول : من نمیدانم کلاهم چه رنگیست.
بینای دوم : من هم نمیدانم کلاهم چه رنگیست.
نابینا : ولی من میدانم کلاهم چه رنگیست .

سوال:: چطور دو نفر بینا نتوانستند رنگ کلاه خود را تشخیص دهند ولی فرد نابینا تشخیص داد ؟؟؟

/ 0 نظر / 11 بازدید